bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - Wymiana ogrodzenia posesji przy ul. Kołłątaja 16

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana ogrodzenia posesji przy ul. Kołłątaja 16 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.07.2019r. zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 11.200,38 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
1. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 11.000,00 zł brutto – 96,36 pkt.
2. Firma Handlowo-Usługowa „FITZ”, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 – 10.600,00 zł brutto – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 2
nazwa (firma) Firma Handlowo-Usługowa „FITZ”
adres 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13

Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.07.2019
Dokument oglądany razy: 157