bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont dachu ul. Warszawska 11

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Warszawskiej 11 (oficyna) w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.07.2019r. została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 14.386,23 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
1. Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, adres: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Hallera 43a – 12.245,86 zł brutto – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.07.2019
Dokument oglądany razy: 350