bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

docieplenie ścian i stropodachu - Długa 1/9

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ocieplenia stropodachu oraz ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 1/9 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie ocieplenia stropodachu przy użyciu granulatu wełny mineralnej. Grubość warstwy granulatu przyjmuje się 20 cm (w ofercie należy podać wartość za każdy +/- 1 cm granulatu – projekt budowlany w trakcie przetargu). Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta granulatu.
2. Demontaż istniejącego ocieplenia ścian szczytowych wraz z osłaniającą go blachą trapezową. Wywóz i utylizacja materiału izolacyjnego oraz stali (złomowanie elementów metalowych do rozliczenia).
3. Ocieplenie szczytowych ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 15 cm
(w ofercie należy podać wartość za każdy +/- 1 cm styropianu – projekt budowlany
w trakcie przetargu). Styropian należy kleić na placki oraz obwodowo. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
4. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie.
5. Wykonanie obróbki blacharskiej wieńczącej ściany szczytowe.
6. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji szczytowych.
7. Ocieplenie ścian podłużnych budynku od poziomu górnej krawędzi ościeży okien piwnicznych do poziomu istniejącego ocieplenia. Grubość styropianu winna być tak dobrana, aby zrównać się z istniejącym ociepleniem. Styropian montować na listwie startowej i wykończyć tynkiem akrylowym.
8. Skucie luźnego tynku z powierzchni komina kotłowni oraz uzupełnienie tynku wraz
z 2-krotnym przemalowaniem.
9. Naprawa kominów (z prefabrykowanych elementów żelbetowych) poprzez likwidacje rys/pęknięć.
10. Wykonanie nakryw kominów z blachy.
11. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
12. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 90 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 16.02.2015 do godz. 15,00.
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

Osoba do kontaktów – Marek Iskierka (tel. 44/724-21-11).

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 523