bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utwardzenie terenu - Długa 1/9

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenu na posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 1/9 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia wraz
z okrawężnikowaniem na odcinku od krawędzi chodnika przy ulicy Kołłątaja do ściany kotłowni nieruchomości Długa 1/9.
2. Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki betonowej na podbudowie z piasku wraz
z okrawężnikowaniem na odcinku od krawędzi chodnika przy ulicy Kołłątaja do ściany kotłowni nieruchomości Długa 1/9.
3. Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów z płyt ażurowych na podbudowie
z piasku wraz z okrawężnikowaniem na odcinku od stacji transformatorowej przy ulicy Kołłątaja do ściany kotłowni nieruchomości Długa 1/9.
4. Wykonanie schodów z kostki betonowej biegnących wzdłuż ściany kotłowni łączących parkingi przy nieruchomościach Długa 1/9 i Długa 11.
5. Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki, drogi, miejsca postojowe, schody terenowe) wraz z wywozem
i utylizacją gruzu.
6. Roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania wraz z wywozem
i utylizacją urobku.
7. Przyjęto przesunięcie całego ciągu pieszo-jezdnego do krawędzi ścianek osłonowych drzwi wejściowych.
8. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
9. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia terenu przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 16.02.2015 do godz. 15,00.
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

Osoba do kontaktów – Marek Iskierka

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 710