bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu postępowania - Utwardzenie podwórka na posesji przy ul. Polnej 15

DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro którego przedmiotem jest: Utwardzenie podwórka wraz z kostką betonową w bramie wjazdowej na posesji przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Maz.


Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Do dnia 16.07.2019r. do godz. 10,30 tj. do upływu terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta od firmy „ANDRO+” Roman Fijałkowski, adres: Brzeziny ul. A. Fredry 43 na kwotę 32.791,80 zł brutto.

Kwota zabezpieczona w planie finansowym zamawiającego i odczytana podczas sesji otwarcia ofert to wartość brutto: 19.152,55 zł.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.07.2019
Dokument oglądany razy: 367