bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów budowlanych - Wspólnoty Mieszkaniowe

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów budowlanych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
1. sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
2. estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Założenia:
1. do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z uprawnieniami (uprawnienia budowlane bez ograniczeń) i aktualnym wpisem do Izby,
2. termin realizacji – do 31.10.2015r.,
3. ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.02.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego,

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

Załączniki:

budynki_wspolnot.pdf

karta_lokalu.pdf

protokol_kontroli_okresowej.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta2.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 20.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 118