bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie instalacji elektrycznej w budynku - Polna 12

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 12 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
 wymiana instalacji WLZ,
 wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
 wymiana rozdzielni licznikowych,
 wymiana rozdzielni administracyjnych,
 wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
 wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
 wykonanie nowej instalacji domofonowej,
 demontaż starej instalacji WLZ,
 demontaż rozdzielni licznikowych,
 demontaż rozdzielni administracyjnej.


Założenia:
 umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego i podpisania umowy kredytowej z bankiem przez Zamawiającego. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem umowy,
 termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury,
 do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys,
 prace należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 gwarancja – 3 lata,
 oferty należy złożyć w terminie do 20.02.2015r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktu – Cezary Glapiński.

załączniki:

kosztorys_ofertowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Piotr Sokalski
Publikacja dnia: 13.03.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 527