bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - dostawa i montaż podzielników kosztów ciepła ul. Farbiarska 18 i 18a

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż podzielników kosztów ciepła odczytywanych drogą radiową w budynku przy ul. Farbiarska 18 i 18A w Tomaszowie Mazowieckim

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.08.2019r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości brutto:
Część 1 – 6.782,94 zł
Część 2 – 1.320,10 zł

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
Oferta 1
Ista Polska Sp. z o. o. Oddział w Warszawie, ul. Lewicka 4 lok. 1, 02-547 Warszawa
Część 1 – 8405,64 zł brutto – 66,20 pkt.
Część 2 – 1536,15 zł brutto – 76,39 pkt.

Oferta 2
Minol ZENNER Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 179, 91-340 Łódź
Część 1 – 5564,16 zł brutto – 100 pkt.
Część 2 – 1173,42 zł brutto – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 2
nazwa (firma) Minol ZENNER Sp. z o. o.
adres ul. Limanowskiego 179, 91-340 Łódź

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki przetargu, kwota oferty jest najniższa i mieści się w założonych środkach finansowychOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.09.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.08.2019
Dokument oglądany razy: 337