bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - montaż i wymiana wodomierzy Krzyżowa 24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: montaż i wymiana wodomierzy w budynku wielorodzinnym przy ul. Krzyżowej 24 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.08.2019r. do godz. 10,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 13.446,36 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonej oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny oferty na podstawie kryterium – cena 100%. Złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania.

Złożona oferta:
1. ista Polska Sp. z o.o., Łódź ul. Niszewska 6/8 – 13.724,78 zł brutto

Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.09.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 290