bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Malowanie klatek schodowych - Polna 12

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 12 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Skucie luźnego tynku ze ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych), zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków.
2. Zeskrobanie lamperii z farby olejnej.
3. Zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej.
4. Przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian i sufitów.
5. Uzupełnienie ubytków masa szpachlową wszelkich powierzchni ścian, sufitów, cokolików, policzków schodów.
6. Nałożenie i przetarcie gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni.
7. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych) farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
8. Dwukrotne malowanie lamperii w tym cokolików do wysokości 1,45 m farbą olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
9. Dwukrotne malowanie policzków biegów i opoczników schodowych farbą olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
10. Dwukrotne malowanie balustrad i poręczy farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
11. Dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych (przed malowaniem zostanie kompleksowo wymieniona elektryka, istnieje możliwość, że niektóre ze starych elementów np. drzwiczek do szafek pozostanie stare, nie wymienione) farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
12. Malowanie nie obejmuje drzwi wejściowych do mieszkań oraz ich ościeżnic.
13. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (z wyłączeniem podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenia.
14. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
15. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 20.02.2015.
4. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.


Osoba do kontaktów – Marek Iskierka

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Piotr Sokalski
Publikacja dnia: 13.03.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 747