bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokali mieszkalnych

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.


Lokale objęte zapytaniem:
- ul. Józefowska 15/17 m 1
- ul. Jerozolimska 7/9 m 14

Zakres prac:
- skucie i wykonanie nowych tynków,
- wymiana podłóg,
- wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- białkowanie ścian,
- roboty towarzyszące.

Założenia:
- prace objęte zapytaniem zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym na podstawie składników kosztorysowych,
- Gwarancja - 3 lata,
- płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego,
- przed dniem podpisania protokołu odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty odbiorowe: atesty, wymagane pomiary itd.

Oferty należy składać do 25.02.2015 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat lub kancelaria.

Załączniki:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Piotr Sokalski
Publikacja dnia: 13.03.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 742