bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

przeglądy 5-letnie elektryczne

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na „wykonanie kontroli 5 letniej polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Tomaszowie Maz.

Szczegółowy zakres prac zawiera wzór umowy.

Założenia:
1. do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z uprawnieniami (uprawnienia E1 i D1-pomiarowe) i aktualnym wpisem do Izby,
2. wykaz robót o podobnym zakresie,
3. termin realizacji – do 31.10.2015r.,
4. ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego,

Osoba do kontaktów – Cezary Glapiński tel. 691 442 828

załączniki:

wzor_umowy.pdf

budynki_wspolnot.pdf

Badanie_wyl__R_p_.pdf

Metryka_Urzadzenia_Piorunochronnego.pdf

protokol_pomiaru_uziomy.pdf

protokol_rezystancja_izol_L_PEN.pdf

prot__przeciwporaz_.pdf

prot__przeciwpor__duzy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Piotr Sokalski
Publikacja dnia: 13.03.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 20.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 876