bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - Jagiellońska 3 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.
2. Wykonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczej inwentaryzacji przyłącza.
3. Uzyskanie od Zarządcy drogi zezwolenie na prowadzenie robót w pasie ulicznym – jeżeli zajdzie taka konieczność.

Prace należy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru .
Do oferty prosimy załączyć kosztorys szczegółowy.
W przypadku wystąpienia zmian zakresu prac rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na bazie cen określonych w kosztorysie ofertowym

Przewidywany termin wykonania prac:
- prace związane z wykonaniem przyłącza - 2 tygodnie od daty podpisania umowy,
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji przyłącza - 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Gwarancja na wykonane prace – 36 m-cy

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2015r. w siedzibie Spółki.

Osoba do kontaktu: Marzena Pełka tel. 44 724 21 11

załączniki:

Projekt.pdf

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.03.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 569