bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Docieplenie stropodachu - ul. Niska 27/29 a

Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. Niskiej 27/29 A w Tomaszowie Mazowieckim.


Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie ocieplenia stropodachu przy użyciu granulatu wełny mineralnej. Grubość warstwy granulatu przyjmuje się 20 cm. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta granulatu.
2. Naprawa kominów (z prefabrykowanych elementów żelbetowych) poprzez likwidacje rys/pęknięć.
3. Wykonanie nakryw kominów z blachy.
4. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
5. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – marzec/kwiecień 2020 r.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 31.12.2019.
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

obmiar.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.01.2020
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.12.2019
Dokument oglądany razy: 298