bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont klatek schodowych - ul. Polna 25/27

Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. Polnej 25/27 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje:
1. Skucie luźnego tynku ze ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych + policzki), zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków.
2. Zeskrobanie lamperii z farby olejnej.
3. Zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej.
4. Przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian i sufitów.
5. Uzupełnienie ubytków masa szpachlową wszelkich powierzchni ścian, sufitów, cokolików, policzków schodów.
6. Przyklejenie warstwy siatki z klejem na wszystkie powierzchnie.
7. Nałożenie i przetarcie gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni wraz z obsadzeniem kątowników.
8. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych) farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
9. Wykonanie tynku mozaikowego po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
10. Dwukrotne malowanie policzków biegów i spoczników schodowych farbą olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
11. Dwukrotne malowanie balustrad i poręczy farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
12. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów – wejścia do piwnic farbą emulsyjną, olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
13. Dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych .
14. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (z wyłączeniem podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenia.
15. Malowanie piwnic farbą emulsyjną.
16. Wymiana drzwi do piwnic i na strychy.
17. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
18. Zabezpieczenie wszystkich drzwi i okien.
19. Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów i odpadów.
20. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty za zużycie wody i energii elektrycznej.

II WARIANT: Malowanie lamperii zamiast wykonania tynku mozaikowego.

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi:
Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 4 m-ce od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 31.12.2019 r. godz 15.00
4. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.

druk_oferta.doc

Obmiar.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.01.2020
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.12.2019
Dokument oglądany razy: 245