bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont klatki schodowej - ul. Tkacka 21

Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. Tkackiej 21 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje:
1. Skucie luźnego tynku ze ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych + policzki), zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków.
2. Zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej.
3. Przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian i sufitów.
4. Uzupełnienie ubytków masa szpachlową wszelkich powierzchni ścian, sufitów, cokolików, policzków schodów.
5. Przyklejenie warstwy siatki z klejem na wszystkie powierzchnie.
6. Nałożenie i przetarcie gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni wraz z obsadzeniem kątowników.
7. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
8. Wykonanie tynku mozaikowego po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
9. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
10. Dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych .
11. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (z wyłączeniem podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenia.
12. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
13. Zabezpieczenie wszystkich drzwi i okien.
14. Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów i odpadów.
15. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty za zużycie wody i energii elektrycznej.
II WARIANT: Malowanie lamperii zamiast wykonania tynku mozaikowego.

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi:
Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 31.12.2019 r. godz 15.00
4. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.

Obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.01.2020
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.12.2019
Dokument oglądany razy: 240