bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu postępowania - remont mieszkania ul. Mościckiego 12 m 13

DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro którego przedmiotem jest: Remont mieszkania nr 13 w budynku przy ul. Mościckiego 12 w Tomaszowie Maz.

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Do dnia 17.01.2020r. do godz. 10,30 tj. do upływu terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta od firmy: Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 na kwotę 28.600,00 zł brutto.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 21.218,72 zł brutto.

Powody unieważnienia: Złożona w postępowaniu oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.02.2020
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 27.01.2020
Dokument oglądany razy: 153