bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Majowej 15

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Dobór urządzeń klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.02.2020r. do godz. 10,30 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 11 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 35.116,67 zł brutto.

Wykaz ofert – Wariant III:
1. TOMTRONIC HUP Tomaszów Maz. Ul. Warszawska 39 - 28 868,10 zł – 3 lata gwarancji
2. COOL TECH SERWIS Tomaszów Maz. Ul. Warszawska 21/23 - 31 980,00 zł – 5 lat gwarancji
3. Klimi Michał Buratowski Laski ul. Klaudyńska 5 lok 7 - 21 352,80 zł – 5 lat gwarancji
4. P.W.COOL-KLIMAT Grzegorz Szymkiewicz Strawczyn, Korczyn 35C - 31 488,00 zł – 5 lat gwarancji
5. Klimanovum Marcin Błaszczyk Łowicz, gen. Franciszka Włada 1 - 28 935,75 zł – 5 lat gwarancji
6. EURUS WENT Krzysztof Ostrowski Pabianice ul. Piękna 15 - 32 103,00 zł – 5 lat gwarancji
7. EKO-SERWIS Technika Grzewcza Beata Forczmanowicz Tomaszów Maz. Ul. Mireckiego 27 - 38 745,00 zł – 3 lata
8. ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT Opole ul. Niemodlińska 58A - 30 996,00 zł – 5 lat gwarancji
9. KLIMAVENT TECHNOLOGY GROUP S.C. Chróścice ul. Nowowiejska 27 - 44 157,00 zł – 5 lat gwarancji
10. P.T.H. Góral Marcin Płock ul. Grąbówka 50 - 26 445,00 zł – 5 lat gwarancji
11. Adetronik Sp. Z o.o. Łódź ul. Traktorowa 126/1 - 33 124,86 zł – 5 lat gwarancji

Najkorzystniejsza oferta:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę numer 3
złożoną przez : Klimi Michał Buratowski

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert. Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.02.2020
Dokument oglądany razy: 215