bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa wew instalacji gazu ziemnego - Jerozolimska 22 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 , zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami, położonym przy ul. Jerozolimskiej 22 w Tomaszowie Maz.

Zakres:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny i reduktor zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku do projektowanych odbiorników gazu w poszczególnych lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi
Zakup odbiorników gazu (kuchnia, kocioł c.o.) po stronie użytkownika lokalu.
Zakres prac dotyczy prawej części kamienicy patrząc od strony ulicy Jerozolimskiej.

Roboty prosimy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego instalatora , odebrane w obecności kierownika budowy. Należy wykonać niezbędne badania konieczne do uzyskania zgody na użytkowanie.

Przewidywany termin wykonania prac – do uzgodnienia ( I półrocze 2015r)

Gwarancja na wykonane prace – 36 m-cy

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 03.04.2015r. do siedziby firmy:
TTBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.

Osoba do kontaktu Marzena Pełka tel. 44 724 21 11

załączniki:

opis.pdf

AKSONOMETRIA.pdf

RZUT_PARTERU.pdf

RZUT_PIETRA.pdf

warunki_gaz_i_opinia_kominiarz.pdf

przedmiar.pdf

Formularz_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 661