bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

rozbudowa wew instalacji gazu ziemnego - Żwirki i Wigury 15

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 , reprezentujące Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Żwirki i Wigury 15 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Maz. przy ul. Żwirki i Wigury 15 – lok. nr 6, 7, 9, 10.


Zakres prac:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny i reduktor do projektowanych odbiorników gazu w lokalach nr 6, 7, 9, 10 wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi
Zakup odbiorników gazu (kuchnia, kocioł c.o.) po stronie użytkownika lokalu
W lokalu nr 6 należy wykonać instalację gazu , uwzględnić możliwość włączenia pieca c.o. bez montażu, zamontować kuchnię , wykonać niezbędne przewody wentylacyjne dla użytkowania kuchni.
W lokalu nr 7 należy wykonać instalację gazu , uwzględnić możliwość włączenia pieca c.o. bez montażu, zamontować kuchnię , wykonać niezbędne przewody wentylacyjne dla użytkowania kuchni.
W lokalu nr 9 należy wykonać instalację gazu , zamontować kuchnię i piec c.o., wykonać niezbędne przewody wentylacyjne i spalinowe dla użytkowania kuchni i pieca c.o.
W lokalu nr 10 należy wykonać instalację gazu , zamontować kuchnię i piec c.o., wykonać niezbędne przewody wentylacyjne i spalinowe dla użytkowania kuchni i pieca c.o.


Roboty prosimy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru ( skorygować uwzględniając powyższy zakres) .
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego instalatora , odebrane w obecności kierownika budowy. Należy wykonać niezbędne badania konieczne do uzyskania zgody na użytkowanie.

Przewidywany termin wykonania prac – do uzgodnienia ( I półrocze 2015r)
Gwarancja na wykonane prace – 36 m-cy.
Płatnik – Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 03.03.2015r. do siedziby Zamawiającego – ul. Majowa 15

Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. 44 724 21 11

załączniki:

Dokumentacja

aksonometria.pdf

opis.pdf

rzut_II_pietra.pdf

rzut_I_pietra.pdf

rzut_parteru.pdf

rzut_poddasza.pdf

schemat_punktu_gazowego.pdf

opinia_kominiarza.pdf

warunki_gazownia.pdf

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 795