bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - Niemcewicza 31

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 , zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Niemcewicza 31 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.
2. Wykonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczej inwentaryzacji przyłącza.
3. Uzyskanie od Zarządcy drogi zezwolenie na prowadzenie robót w pasie ulicznym – jeżeli zajdzie taka konieczność.

Prace należy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru .
Do oferty prosimy załączyć kosztorys szczegółowy.
W przypadku wystąpienia zmian zakresu prac rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na bazie cen określonych w kosztorysie ofertowym

Przewidywany termin wykonania prac:
– 2 tygodnie od daty podpisania umowy – prace związane z wykonaniem przyłącza ,
- 2 miesiące od daty podpisania umowy - odbiór przedmiotu zamówienia

Gwarancja na wykonane prace – 36 m-cy

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 15.04.2015r. do siedziby firmy:
TTBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.

Osoba do kontaktu - Marzena Pełka tel. 44 724 21 11

załączniki:

Projekt.pdf

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 593