bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych - Warszawska 55

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie posesji przy ul. Warszawskiej 55 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac rozbiórkowych:
1. opracowanie dokumentacji na rozbiórkę,
2. uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,
3. rozebranie budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych,
4. wywiezienie gruzu (elementów betonowych, ceglanych i drewnianych),
5. uporządkowanie i wyrównanie terenu (nawiezienie piasku),
6. zabezpieczenie terenu rozbiórki,
7. dostarczenie dokumentu stwierdzającego utylizację papy,
8. wykonawca pokrywa wszelkie koszty - opłaty towarzyszące podczas prowadzonych prac rozbiórkowych (zajęcie pasa drogowego itp.)

Dane dotyczące rozbiórki budynku mieszkalnego:
- powierzchnia zabudowy – 131,25 m2,
- kubatura – 780,00 m3,
- powierzchnia użytkowa – 189,91 m2.

Konstrukcja:
- dach dwuspadowy – krokwie drewniane, poszycie z desek i pokryte kilkoma warstwami papy,
- ściany murowane i otynkowane,
- stropy drewniane,
- schody betonowe,
- fundamenty murowane,
- stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa drewniana.

Dane dotyczące rozbiórki budynku gospodarczego:
- powierzchnia zabudowy – 72,00 m2,
- kubatura – 86,00 m3,
- powierzchnia użytkowa – 66,00 m2.

Konstrukcja:
- dach – krokwie drewniane, poszycie z desek i pokryte kilkoma warstwami papy,
- ściany drewniane,
- fundamenty murowane,
- stolarka drzwiowa drewniana.

Warunki umowy:

-  termin realizacji – 90 dni od daty zawarcia umowy,
- płatność w terminie do 30.

Oferty należy składać w terminie do 17.04.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego.

Osoba do kontaktu – Andrzej Głowacki

załącznik:

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 765