bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania lokali - św. Antoniego 21 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej przebudowy układu mieszkań i lokali usługowych w budynku przy ul. św. Antoniego 21 w Tomaszowie Maz.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1.


Założenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 projektu przebudowy, remontu lub modernizacji kamienicy z kompletnymi instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu i pozwoleniem na budowę,
2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stenem budynku i uzbrojeniem terenu posesji.
3. Termin wykonania – do 30 września 2015r. (wraz z pozwoleniem na budowę).
4. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.04.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego – Majowa 15.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

Załączniki:

zalacznik_1.pdf

wzor_umowy.pdf

zalacznik_do_umowy.pdf

dokumentacja_odtworzeniowa.pdf

decyzja_o_warunkach_zabudowy.pdf

warunki_przylacza_do_sieci_gazowej.pdf

warunki_przylaczenia_do_sieci_cieplowniczej.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 985