bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

kompleksowe ułożenie kostki brukowej - Piłsudskiego 14

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe ułożenie kostki brukowej na posesji przy ul. Piłsudskiego 14 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
1. wytyczenie i pomiar,
2. skucie starej powierzchni betonowej,
3. zagęszczenie terenu,
4. wykonanie podbudowy betonowej pod kostkę brukową,
5. ustawienie obrzeży – 36 mb,
6. ułożenie i zagęszczenie kostki brukowej grubości 6 cm – 119 m2,
7. szczelinowanie piaskiem,
8. uporządkowanie terenu.


Założenia:
1. termin realizacji – do 30.08.2015r.,
2. gwarancja – 3 lata,
3. termin płatności – do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,
4. oferty należy składać w terminie do 05.05.2015r. do godz. 15,00,
5. osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załącznik:

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.05.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 624