bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku - Jerozolimska 7/9

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
1. wykonanie oceny stanu technicznego,
2. wskazanie metody naprawy uszkodzonych elementów w przypadku zasadności ich wykonania.

Założenia:
1. termin wykonania ekspertyzy – do 30.06.2015r.,
2. termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,
3. gwarancja – do czasy zakończenia prac wykonywanych na podstawie ekspertyzy,
4. termin składania ofert – do 04.05.2015r. do godz. 15,00,
5. osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załącznik:

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.05.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 838