bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Czyszczenie i malowanie elewacji - Smugowa 13/23 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na czyszczenie i malowanie elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smugowej 13/23 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Czyszczenie powierzchni ścian przy pomocy myjki ciśnieniowej.
2. Zabezpieczenie preparatem grzybobójczym powierzchni ścian.
3. Gruntowanie ścian pod malowanie farbami silikonowymi.
4. Dwukrotne malowanie ścian farbami silikonowymi (należy zachować istniejącą kolorystykę budynku).
5. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren (np. krzewy) oraz elementy budynku (np. okna, daszki) przed zabrudzeniem i zniszczeniem.
6. Zakres prac dotyczy wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji północnych/frontowych trzech budynków (od strony ulicy Smugowej).
7. W przypadku pojawienia się w kosztorysie/przedmiarze materiału konkretnego producenta, możliwe jest stosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem zachowania jego, niegorszych parametrów.
8. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
9. Załączony kosztorys/przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert – 22.05.2015r.
5. Osoba do kontaktów – Marek Iskierka.

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.06.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 739