bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana drzwi do budynku - Polna 29/31 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę zewnętrznych drzwi drewnianych na aluminiowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Polna 29/31.

Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż 2 kompletów drewnianych drzwi (drzwi do zwrotu).
2. Dostawa i montaż 2 kompletów drzwi aluminiowych o następujących danych technicznych:
• wymiary w świetle otworu 106x220,
• wyposażone w samozamykacz i stopkę,
• przeszkole od połowy w górę,
• od wewnątrz otwieranie za pomocą klamki, od zewnątrz za pomocą klucza/kodu (uchwyt zamiast klamki),
• kolor – ciemny brąz
3. Obróbka ościeży po montażu stolarki wraz z ich przemalowaniem.
4. Przepięcie istniejących domofonów.
5. Wywóz i utylizacja wszelkich gruzów budowlanych.
6. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
7. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
8. Wykonawca zobowiązuje się także do regulacji naciągu siłownika jeśli będzie taka konieczność w formie nieodpłatnej obsługi gwarancyjnej lub do przeszkolenia naszego pracownika i w tym wypadku nie będzie sobie rościł praw do odstąpienia od gwarancji w przypadku poważniejszych usterek rzeczonego siłownika.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 3 lata od daty odbioru robót.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert – 22.05.2015r.
5. Osoba do kontaktów – Marek Iskierka.

Załącznik:

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.06.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 771