bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Najem lokalu użytkowego - Pl. Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz.

 O G Ł O S Z E N I E

Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlowo-biurową . Lokal o powierzchni 75,33m2 znajduje się na parterze budynku położonego w Tomaszowie Maz., przy pl. Kościuszki 1. Wyposażony jest w piec gazowy c.o. i instalację grzewczą.

Stawka wyjściowa do przetargu została ustalona w wysokości 28,00 zł/m2 + VAT, postąpienie wynosi 1,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2015 o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Warunkiem podstawowym wzięcia udziału w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 26.05.2015 do godz. 09:30 na konto Spółki w PKO Bank Polski S.A. 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451
2. złożenie najpóźniej w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu.

Warunki udziału w przetargu zawarte są w Regulaminie, który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki.

Szczegółowych informacji udziela Igor Skoracki tel.517-676-611.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Po rozstrzygnięciu przetargu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Regulamin.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.06.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 401