bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

konserwacja instalacji i odbiorników gazu ziemnego

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „wykonania prace konserwacyjne dla prawidłowej eksploatacji instalacji i odbiorników gazu ziemnego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz administrowanych i stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1/ pełnienie pogotowania techniczno – naprawczego instalacji gazowej,
2/ przeprowadzanie przeglądów rocznych instalacji gazowych,
3/ roboty dodatkowe wynikające z przeprowadzonych przeglądów, zlecane przez Zamawiającego oraz usuwanie awarii.


Oferty należy składać do 26.05.2015 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

Do oferty należy złożyć:
- wypełniony druk oferta,
- uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową.


Osoba do kontaktów – Marzena Pełka.

Załączniki:

umowa_tbs.pdf

umowa_wspolnot.pdf

wykaz_budynkow_TBS.pdf

wykaz_budynkow_wspolnot.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.06.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 737