bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

przebudowa kominów ponad dachem - Piłsudskiego 33/35 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 33/35 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac – dotyczy budynku frontowego:
- skucie odparzonego tynku,
- otynkowanie i pobielenie kominów na strychu,
- przebudowa kominów ponad dachem,
- wyprowadzenie i zakończenie kominów ponad dachem zgodnie z PN-89IB-10425

Założenia:
1. termin realizacji – 30 dni,
2. rozliczenie kosztorysem powykonawczym,
3. przed dniem dokonania odbioru końcowego robót wykonawca zobowiązany jest zlecić wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Protokół z przeprowadzonego przeglądu przewodów kominowych stanowić będzie załącznik do protokołu końcowego robót,
4. termin płatności – do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót,
5. termin gwarancji – 7 lat,
6. termin składania ofert - 02.06.2015r.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

Załączniki:

kominy_wykaz.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.06.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 623