bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku - Niemcewicza 21 w Tomaszowie Maz.

 

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Niemcewicza 21 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.
2. Wykonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczej inwentaryzacji przyłącza.
3. Uzyskanie od Zarządcy drogi zezwolenie na prowadzenie robót w pasie ulicznym – jeżeli zajdzie taka konieczność.

Prace należy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru .
Do oferty prosimy załączyć kosztorys szczegółowy.

Przewidywany termin wykonania prac:
– 2 tygodnie od daty podpisania umowy – prace związane z wykonaniem przyłącza,
- 2 miesiące od daty podpisania umowy - odbiór przedmiotu zamówienia.

Gwarancja na wykonane prace – 36 m-cy

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 22.06.2015r. do siedziby firmy:

Osoba do kontaktu - Marzena Pełka tel. 44 724 21 11

załączniki:

projekt.pdf

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.07.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 805