bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie robót drogowych - Mazowiecka 2A

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. do składania ofert na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej, chodników oraz utwardzenia trawnika wzdłuż budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mazowieckiej 2A w Tomaszowie Maz.


Zakres prac zawiera załącznik nr 1.

Warunki stawiane wykonawcy:
- wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednej o podobnym zakresie i technologii wykonania,
- wykonanie roboty drogowej na kwotę nie mniej niż 100.000,0 zł brutto, - zatrudnianie własnych pracowników o kwalifikacjach gwarantujących wykonanie prac,
- posiadanie na budowie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami drogowymi,

Obowiązuje załączenie do oferty kosztorysu ofertowego w programie Norma 3 potwierdzającego deklarowaną kwotę.
Oferent jest zobowiązany złożyć szkic określający sposób odprowadzenia wody opadowej z drogi i chodnika wzdłuż budynku poza obręb posesji.;

Założenia:
- termin wykonania prac - 2,5-m-ca od daty podpisania umowy na wykonanie,
- wymagana gwarancja na wykonane roboty - 5 lat,
- Termin płatności do 30 dni od daty złożenia f-ry,
- termin składania ofert – do 10.07.2015r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra

Załączniki:

mapa.pdf

zalacznik_1.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 696