bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana drzwi w budynku - BGW 21/23 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę drzwi wewnętrznych drewnianych na stalowe ocieplone pomiędzy klatką schodową a zejściem do piwnic w budynku przy ul. BGW 21/23 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
1. demontaż 3 kompletów drzwi drewnianych (drzwi do zwrotu),
2. dostawa i montaż 3 kompletów drzwi stalowych ocieplonych o następujących danych technicznych:
 wymiary średnie w świetle otworu 90x210,
 drzwi stalowe ocieplone pełne, powlekane,
 kolor – ciemny brąz,
 otwierane na zewnątrz,
 wyposażone w trzy zawiasy, klamka, zamek na wkładkę patentową.
3. obróbka ościeży po montażu stolarki wraz z ich przemalowaniem,
4. wywóz i utylizacja wszelkich odpadów budowlanych,
5. wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.

Oferent jest zobowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Założenia:
1. termin wykonania robot – 30 dni od daty zawarcia umowy,
2. płatność – do 30 dni,
3. gwarancja – 3 lata,
4. termin składania ofert – 14.07.2015r.

osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.07.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 788