bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

docieplenie ściany szczytowej wschodniej - Niska 22

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na docieplenie ściany szczytowej wschodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niskiej 22                                  w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż istniejących obróbek wieńczących ścianę szczytową, rur spustowych i obróbki cokołu. Złomowanie zdemontowanych elementów ( do rozliczenia ).
2. Demontaż istniejącego ocieplenia ścian szczytowych wraz z osłaniającą go blachą trapezową. Wywóz i utylizacja materiału izolacyjnego oraz stali (złomowanie elementów metalowych do rozliczenia).
3. Oczyszczenie podłoża.
4. Ocieplenie szczytowej ściany zewnętrznej budynku styropianem grubości 15 cm w
(w ofercie należy podać wartość za każdy +/- 1 cm styropianu.
Styropian należy kleić metodą obwiedniowo – punktową tzn. dookoła krawędzi i punkty na pozostałej powierzchni. Klej powinien pokrywać 40% płyty przy nakładaniu i 60% po dociśnięciu do ściany.
Kołkowanie styropianu należy wykonać po całkowitym stwardnieniu kleju w ilości 6 sztuk/m2.
Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
5. Zamocowanie listwy startowej.
6. Wykonanie warstwy zbrojonej.
7. Wykonanie nowej obróbki cokołu i obsadzenie parapetów.
8. Gruntowanie podłoża po wykonanie wyprawy elewacyjnej.
9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie.
10. Wykonanie obróbek blacharskich wieńczących ścianę szczytowa..
11. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych, zabezpieczających itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
12. Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu prac dociepleniowych.
13. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 90 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert – 16.07.2015r.
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.07.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 601