bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rozbiórka budynku po węźle - Polna 21/23 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe prace rozbiórkowe budynku po wspólnym węźle Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Polna 21/23.

Zakres prac obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.
2. Wykonanie opisu sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
3. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
4. Zabezpieczenie terenu rozbiórki oraz przestrzegania przepisów Bhp przy wykonywaniu rozbiórki.
5. Wywóz i utylizacja wszelkich odpadów budowlanych i dostarczenie dokumentów potwierdzających utylizację papy.
6. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
7. Zabezpieczenie terenu rozbiórki.
8. Rozbiórka i wywiezienie wszelkiego gruzu po rozbiórce.
9. Niwelacja i wyrównanie terenu rozbiórki tłuczniem.
10. Uporządkowanie i zagrabienie terenu.
11. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty – opłaty towarzyszące podczas prowadzenia prac rozbiórkowych ( zajęcie pasa drogowego, mapy itp. )
12. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 14.08.2015.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

Załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.08.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 468