bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont lokali mieszkalnych - Legionów 18 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont lokali mieszkalnych – ul. Legionów 18 m 1,2,3 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
- zbicie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych,
- odgrzybienie ścian preparatem grzybobójczym,
- malowanie ścian i sufitów,
- sprawdzenie kuchni i c.o. (w razie potrzeby wymiana),
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie, wraz z dokumentacją i wszystkimi uzgodnieniami i zgłoszeniami, zbiornika na nieczystości płynne,
- dobudowa kominów,
- różne roboty wynikłe podczas wykonywania remontu.

Oferent jest zobowiązany do obejrzenia lokalu przed złożeniem oferty.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy,
2. Rozliczenie – kosztorys powykonawczy wg podanych w ofercie czynników cenotwórczych, tj. stawka r-g, wysokość kosztów ogólnych i zysk.
3. Płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
4. gwarancja – 3 lata,
5. Termin składania ofert – 31.07.2015r.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.08.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 451