bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Montaż kominów dymowych i wentylacyjnych w budynkach: Warszawska 28

Montaż kominów dymowych i wentylacyjnych w budynkach:
Warszawska 28
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.
zaprasza do składania ofert na montaż kominów wentylacyjnych i dymowych w budynku
przy ul. Warszawskiej 28 w Tomaszowie Maz.


Założenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zalecenia zawarte w Protokole z
okresowej kontroli przewodów kominowych oraz dobudowa odpowiednich przewodów kominowych w nieudostępnionych lokalach 1, 7, 8  dla budynku przy ul. Warszawskiej 28 w Tomaszowie Maz.
2. Warunkiem dokonania odbioru prac jest dostarczenie Zamawiającemu protokołu bez
uwag z kontroli stanu technicznego przewodów i prawidłowości podłączeń
kominowych dla całego obiektu.
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem
rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty. Koszty związane z ww. czynnością ponosi Wykonawca.
4. Podstawą wyceny jest wizja lokalna Wykonawcy.
5. Wykonawca, w cenie, uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania zadania. Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową.
6. Gwarancja – 3 lata.
7. Prace objęte zamówieniem należy wykonać w terminie do 10 dni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.
Oferty należy składać w terminie do dnia 29.07.2015r. do godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego.

Załączniki:

Druk_oferta.pdf

Protokol%20Kominiarski.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.08.2015
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 24.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 730