bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana wodomierzy w budynku - Jerozolimska 11/15

 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 11/15 reprezentowana przez: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: wymianę wodomierzy w budynku wielorodzinnym przy ul. Jerozolimskiej 11/15

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż wodomierzy wraz z ich utylizacją
2. Dostawa i montaż nowych wodomierzy do wody zimnej DN 15 i DN 20
3. Montaż wodomierzy pierwotnych wraz z wykonaniem niezbędnych podejść instalacyjnych
4. Roboty ponadnormatywne przy montażu wodomierzy pierwotnych typu: skucie płytek, demontaż osłon, wykucie otworu, montaż zaworu odcinającego w mieszkaniu, wykonanie podejścia instalacyjnego itp.
5. Montaż plomb
6. Sporządzenie protokołu z w/w prac

Oferta powinna zawierać :
1. Cenę jednostkową brutto dostawy i montażu wodomierzy DN 15
2. Cenę jednostkową brutto dostawy i montażu wodomierzy DN 20
3. Cenę jednostkową robocizny , wskaźników kosztów pośrednich, zysku i zakupu materiałów wykonania robót ponadnormatywnych
4. Karty katalogowe oferowanych urządzeń
5. Okres gwarancji na wykonane prace i urządzenia

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 15 i DN 20 dla zimnej wody w każdym lokalu

Opis budynku:
adres: ul. Jerozolimska 11/15 , Tomaszów Maz.
ilość lokali – 36 mieszkalnych , (plus alternatywnie lokale użytkowe i wspólne)

Przewidywany termin wykonania prac – do uzgodnienia
Oferty prosimy dostarczyć do dnia 24.08.2015 do siedziby firmy:

TTBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. 44 724 21 11

załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.08.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 414