bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zabezpieczenie ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz wg. zalecenia ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.

Zabezpieczenie ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz wg. zalecenia ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.

Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zabezpieczenie ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz wg. zalecenia ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac m.in

1. usunąć posadzkę cementową i wypełnienie z trocin, wapna oraz gliny z trzech ostatnich pól pomiędzy belkami stropowymi na całej szerokości budynku,
2. wzdłuż każdej z drewnianych belek poprowadzić ściąg z pręta stalowego Ø30mm przez całą szerokość budynku przewiercić ściany podłużne,
3. na zewnątrz budynku na każdym zakończeniu ściągu montować tarczę z blachy stalowej grubości 5mm Ø 500mm,
4. końcówki ściągów gwintowane, po przełożeniu tarcz dociskowych naciągnąć ściągi nakrętkami M30,
5. wykonać warstwy paraizolacyjne z folii, docieplenie z wełny mineralnej i wykonać zbrojoną posadzkę cementową,
6. wywóz, utylizacja wszelkich odpadów budowlanych,
7. wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania,
8. zabezpieczenie terenu prac,
9. uporządkowanie terenu,
10. wykonawca pokrywa wszelkie koszty – opłaty towarzyszące podczas prowadzenia prac ( zajęcie pasa drogowego, mapy itp. ).
11. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Ekspertyza dostępna w Tomaszowskim TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz., Dział Techniczno-Eksploatacyjny, pok. Nr 1.

Założenia:
1. Termin wykonania robót –do 30 dni.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 17.08.2015. do godz. 15.00

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk

Załącznik:

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.08.2015
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 07.08.2015
Dokument oglądany razy: 1 496