bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

prace remontowe - Stolarska 9 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na prace remontowe na budynku mieszkalnym przy ul. Stolarskiej 9 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac zawiera załącznik nr 1.

Założenia:
1. wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załączonym kosztorysem zamawiającego,
2. wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w zakresie prac malarskich na klatkach w budynkach wielorodzinnych 3-5 kondygnacyjnych wraz z malowaniem lamperii w zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania,
3. termin wykonania – 2,5 m-ca od daty zawarcia umowy,
4. zgłoszenie zakończenia prac i gotowości do odbioru obowiązkowo min 7 dni przed dniem zakończenia terminu umownego,
5. przed dniem zgłoszenia prac do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys powykonawczy,
6. okres gwarancji – 5 lat,
7. termin składania ofert – do 28.08.2015r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

kosztorys.pdf

zalacznik_1.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.09.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.08.2015
Dokument oglądany razy: 1 269