bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont dachu - Hallera 1/3 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 1/3 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
1. odbicie i uzupełnienie tynków na kominach,
2. montaż przewodów wentylacyjnych,
3. wymiana obróbek blacharskich,
4. wymiana rynien i rur spustowych,
5. pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru robót protokół z przeglądu przewodów kominowych.

Założenia

1. Termin wykonania robot –
2. Płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Gwarancja – 7 lat.
4. Termin składania ofert – 02.09.2015r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk

Załączniki:

przedmiar.pdf

STWiOR.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.09.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.08.2015
Dokument oglądany razy: 1 388