bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie stalowego ogrodzenia - Polna 21/23 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe wykonanie stalowego ogrodzenia terenu przy ul. Polna 21/23 Tomaszowie Mazowieckim.


Zakres prac:

1. Wykonanie ogrodzenia metalowego o łącznej wysokości 2,0 mb i długości ok. 30 mb wraz z montażem.
2. W dolnej części ogrodzenia płyta betonowa prefabrykowana wys. 0,25 m.
3. Wykonanie bramy wjazdowej bez napędu przesuwnej szerokości 4 mb

- Wkopanie i zabetonowanie słupów ogrodzenia z profilu 70x70x2 mm.
- Szczebliny wykonane z kątownika 30x30x2 mm
- Ramiaki bramy z profilu 40x40x2 mm, rygle profil 50x30x2 mm
- Słupy bramy profil 100x100x2 mm

4. Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia oraz malowanie – kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji.
5. Wykonanie systemowego ogrodzenia z furtką z paneli ocynkowanych o łącznej wysokości 2,0 mb długość ok. 18 mb, grubość paneli 5 mm, podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wys. 0,25 m
6. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących ( przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.

Oferent jest obowiązany do oględzin terenu przed złożeniem oferty.

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów ( profili ) równoważnych gwarantujących stabilność i trwałość ogrodzenia.

Osoba do kontaktów: Alicja Kopacz

Założenia:

1. Termin wykonania robót – do uzgodnienia jednak nie później niż do 31.10.2015 r.
2. Płatność - do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert – 18.09.2015 r. do godz. 15.00
4. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru

załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 29.09.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.09.2015
Dokument oglądany razy: 1 450