bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty remontowe w budynku biurowym - Majowa 15 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku biurowym przy ul. Majowej 15
w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. rozbiórka ścianek działowych,
2. wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
3. wykucie otworów w ścianach z cegły dla otworów drzwiowych i okiennych,
4. zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych,
5. uzupełnienie tynków wew.,
6. wykonanie ścianek działowych z płyt k-g,
7. montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wejściowych do budynku (aluminiowe),
8. posadzki z tworzyw sztucznych – uzupełnienie,
9. okładzina ścian z płyt korkowych,
10. malowanie wewnętrzne farbą emulsyjną oraz wyprawa ścian tynkiem mozaikowym,
11. zabezpieczenie podłóg i mebli,
12. inne roboty wynikłe podczas wykonywania robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonywania robót.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz robót o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich 2 lat wraz z referencjami.

Założenia:
1. Termin realizacji – 30 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Gwarancja – 3 lata.
4. Prace prowadzone będą w godzinach popołudniowych w godz. od 15,00 i w dni wolne od pracy.
5. Rozliczenie prac nastąpi kosztorysem powykonawczym wg podanych w ofercie czynników cenotwórczych, tj. stawka r-g, wysokość kosztów ogólnych i zysk, materiały na podstawie cen średnio krajowych III kw. br.
6. Termin składania ofert – 02.10.2015r.

Osoby do kontaktów – Piotr Sokalski, Andrzej Głowacki.

załączniki:

kosztorys.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.10.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.09.2015
Dokument oglądany razy: 1 188