bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Majowa 15

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku biurowego przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. wykonanie konstrukcji wsporczej pod wykonanie płyty podjazdu i spocznikowej,
2. podjazd i spoczniki o konstrukcji żelbetowej wraz z balustradami galwanizowanymi i poręczami,
3. przebudowa schodów wejściowych – rozbiórka murków i spoczników,
4. wykonanie okładzin stopni schodowych, podjazdu i spocznika i ścian wsporczych,
5. inne roboty wynikłe podczas wykonywania robót,
6. wykonanie rysunków konstrukcyjnych wykonawczych wraz z obliczeniami.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania podjazdu i uzgodnienia szczegółowego zakresu robót w godz.. 7,30 – 14,30.

Wymagania:
1. wymagane doświadczenie przy konstrukcjach żelbetowych,
2. wykaz robót o podobnym zakresie wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat wraz z referencjami,
3. wymagana osoba kierująca robotami z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjnej.

Założenia:
1. termin wykonania robót – 75 dni od daty zawarcia umowy,
2. rozliczenie – kosztorys powykonawczy wg podanych w ofercie czynników cenotwórczych, tj. stawka r-g, wysokość kosztów ogólnych i zysk. Materiały na podstawie cen średnio krajowych III kw. Br.,
3. płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
4. gwarancja – 3 lata,
5. termin składania ofert – do 07.10.2015r.

Osoby do kontaktów – Piotr Sokalski, Andrzej Głowacki.

załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.10.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.09.2015
Dokument oglądany razy: 1 503