bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont ściany budynku - Konstytucji 3-go Maja 45 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont ściany budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 45 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
- rozebranie ściany szczytowej do poziomu stropu nad I piętrem i jej odtworzenie,
- szczelne zabezpieczenie ścian mieszkań od wewnątrz płytą OSB gr. 18 mm. Graniczących z naprawianą ścianą,
- wykonanie wieńca żelbetowego w poziomie stropu,
- wymurowanie ściany z materiałów lekkich wraz z ociepleniem całej ściany szczytowej styropianem gr. 10 cm i przewiązaniem kotwami murowanej ściany ze ścianami poprzecznymi i więźbą dachową,
- wykonanie wyprawy zewnętrznej cienkowarstwowej,
- usunięcie ściany zabezpieczającej szkieletowej,
- wykonanie tynku wew. Lokalu ew. Montaż płyt k-g wraz z pomalowaniem,
- wykonanie izolacji pionowej ściany,
- wykonanie opaski betonowej,
- wzmocnienie budynku ściągami na wysokości stropów wewnątrz budynku, wzmocnienie przeprowadzane będzie bez wyłączenia budynku z eksploatacji,
- wzmocnienie ścian kl. Schodowej poprzez zamontowanie ściągów na parterze wzdłuż ścian klatki schodowej po obu stronach,
- demontaż drewnianych przypór,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej remontowanej ściany szczytowej na poziomie poddasza oraz zabezpieczenia zewnętrznych belek stalowych spinających budynek na ścianach szczytowych w poziomie stropów nad parterem i piętrem,
- roboty różne wynikłe podczas wykonywania remontu,
- prowadzenie dziennika obserwacji w okresie gwarancji rys na ścianach klatki (plomby szklane).

Zamawiający dysponuje ekspertyzą techniczną budynku (do wglądu w siedzibie firmy lub przesłania na wniosek Wykonawcy pocztą elektroniczną).

Wykonawca zobowiązany jest do obejrzenia budynku i zapoznania się z ekspertyzą techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną o podobnym zakresie obejmującą co najmniej wzmocnienie budynku ściągami.

Założenia:
- termin wykonania – 60 dni,
- rozliczenie – kosztorys powykonawczy,
- płatność – do 30 dni,
- gwarancja – 3 lata,
- termin składania ofert – 13.10.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego.

Osoby do kontaktów – Piotr Sokalski, Andrzej Głowacki.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.10.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 277