bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Akacjowa 8 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej ocieplenia budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Akacjowej 8 w Tomaszowie Maz.

Zakres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropu piwnic,
- ocieplenie stropu strychu.

Założenia:
- termin wykonania robot – 90 dni od daty zawarcia umowy,
- płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury,
- termin składania ofert – do 30.10.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

Załącznik:

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.11.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 424