bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

przystosowanie pomieszczeń na lokale socjalne - Józefowska 22/24

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na prace budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń na lokale socjalne w budynku przy ul. Józefowskiej 22/24 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka konstrukcji elementów murowych
- przecieranie istniejących tynków
- montaż nadproży Ytong
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych – p.poż. EI 30
- licowanie ścian płytkami na klej
- posadzki z terakoty
- montaż drzwi
- demontaż i montaż instalacji wod. -kan.
- montaż białego montażu
- malowanie ścian i sufitów
- montaż przewodów wentylacyjnych i dymowych
- montaż wykładzin z tworzyw sztucznych
- różne roboty wynikłe podczas wykonywania remontu

Założenia

1. Termin wykonania robót 30 dni od daty zawarcia umowy
2. Rozliczenie-kosztorys powykonawczy wg podanych w ofercie czynników cenotwórczych
tj. stawka roboczogodziny, wysokość kosztów ogólnych i wielkości zysku.
3. Płatność do 30 dni od daty wystawienia faktury
4. Termin składania ofert do 03.11.2015r. do godz. 15,00.
5.Gwarancja- 3lata

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.11.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 322