bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

adaptacja pomieszczeń na komórki lokatorskie - Józefowska 15/17 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na adaptację pomieszczeń na komórki lokatorskie na posesji przy ul. Józefowskiej 15/17 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- wymiana deskowania
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu –krokwi, murłaty
- krycie adaptowanego dachu blachą trapezową
- krycie istniejących komórek papą termozgrzewalną gr. 5.2 mm
- wykucie otworów na drzwi
- montaż nadproży i drzwi piwnicznych
- tynki zewnętrzne
- wykonanie ścianki działowej
- montaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych
- różne roboty wynikłe podczas wykonywania remontu


Założenia
1. Termin wykonania robót 30 dni od daty zawarcia umowy
2. Rozliczenie-kosztorys powykonawczy wg podanych w ofercie czynników cenotwórczych
tj. stawka roboczogodziny, wysokość kosztów ogólnych i wielkości zysku.
3. Płatność do 30 dni od daty wystawienia faktury
4. Termin składania ofert do 20.11.2015r. do godz. 15.
5.Gwarancja- 5 lat

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.12.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.11.2015
Dokument oglądany razy: 1 417