bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkań

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokali mieszkalnych w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
- skucie i wykonanie nowych tynków,
- wymiana podłóg,
- wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- białkowanie ścian,
- montaż kominów dymowych, wentylacyjnych,
- wymiana okien, drzwi zewn.,
- roboty towarzyszące.

Założenia:
- prace objęte zapytaniem zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym na podstawie składników kosztorysowych,
- Gwarancja - 3 lata,
- płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego,
- przed dniem podpisania protokołu odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty odbiorowe: atesty, wymagane pomiary itd.

Oferty należy składać do 01.02.2016 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat lub kancelaria.

załącznik

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.02.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 27.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 217