bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ocena stanu technicznego budynku - Murarska 2/4

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Maz.

Ekspertyza ma obejmować ocenę stanu technicznego ścian nośnych, fundamentów i instalacji pod kątem możliwości podwyższenia budynku o 1 kondygnację.

Założenia:
- osoba wykonująca usługę musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń,
- wykonanie usługi – do 30 dni od daty zawarcia umowy,
- płatność – do 30 dni,
- termin składania ofert – 09.03.2016r.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra

załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.05.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.02.2016
Dokument oglądany razy: 1 206